1 View

Interjú Katarina Lundgrennel A Lóasszisztált Traumaérzékeny Mindfulness módszeréről (Trauma Sensitive Equine Assisted Mindfulness (TS-EAM) )

Tudomásom szerint 2013-ban alapítottad meg a MiMer Központot (Ló –ember Oktatási és Kutatási központ). Mi volt a célod a központ létrehozásával? 

Hogyan indult el a MiMer Központ?

A cél az volt, hogy kitöltsük a ló asszisztált beavatkozások terén meglévő tudásbeli hiányosságokat. Különösen a lovak oldalán. A MiMer Központot két kutatóval együtt alapítottam, és szerettünk volna több ismerettel hozzájárulni a lovakról, a lovak viselkedéséről, a lovak kommunikációjáról, a lovak szociális életéről stb. szerzett tudásunkkal. – hogy javítsuk biológiai, szociális, érzelmi és kognitív jólétüket.
Amikor 2011-ben beléptem a ló asszisztált beavatkozások területére, azt gondoltam, hogy ez a tudás ott van mindenkinél, mivel a ló jelentős része az emberekkel való munkának a különböző munkamodellekben. De nem találtam sehol.

Hamarosan világossá vált számomra, hogy rengeteg intuitív tudás, néma tudás van, ami azon alapul, hogy az emberek milyen eredményeket kaptak az általuk nyújtott beavatkozások és szolgáltatások során. Nekem ez nem volt elég – arra a következtetésre jutni, hogy működik, mert működik, és csak jó szándékkal haladni (tényleg úgy gondolom, hogy a világ tele van jó szándékkal, hogy jót tegyünk, de van egy mondás: „A pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve”. És úgy gondolom, hogy káros lehet az élőlényekre, a lovakra és az emberekre egyaránt, ha úgy működünk, úgy nyújtunk szolgáltatásokat bármilyen modalitáson az emberi fejlődés érdekében, hogy nem tudjuk, mit csinálunk, ha csak a megérzéseinkben és homályosan kialakult elképzeléseinkben bízunk. Sok ilyet láttam és hallottam a terepen – amikor kérdéseket tettem fel, gyakran olyan válaszokat kaptam, mint „bízz a folyamatban”, vagy „bízz a lóban”, vagy „pár év múlva majd rájössz”. Természetesen ezekben a válaszokban is van igazság, de mint mondtam, nekem többre volt szükségem, és azóta is azzal töltöm az időmet, hogy szétszedjem ennek a munkának minden összetevőjét. Aztán mind a beavatkozásokat, mind a tréningeket az alapján fejlesztettem ki, amivel találkoztam.
2017-ben a MiMer Központ Alapítvány lett (hivatalos civil szervezet, alapítvány és nonprofit szervezet – önállóan), így jobban tudtuk támogatni ezt a munkát és a területünket, ami most már magában foglalta a szakszerűbb lóval segített beavatkozások elterjesztését, valamint a területünkön folyó oktatás színvonalának emelését is. Mind a tényleges segítő munkát, mind a lovak jólétét illetően emelni akartuk (és még mindig akarjuk) a színvonalat. A MiMer Központban a lóval támogatott, traumával informált gondozásra összpontosítunk (az emberi növekedési munka minden területén – terápia, szociális munka, tanulás, coaching stb.) Mivel a traumatudatos munkával kapcsolatos több ismeretre is nagy szükség van, és az ügyfeleknek nagyon nagy szükségük van arra, hogy olyan emberekkel, segítőkkel találkozzanak, akik traumatudatosak, és képesek traumatudatos és traumaérzékeny beavatkozásokat nyújtani.

Ebben az időszakban hoztad létre és fejlesztetted ki a Ló Asszisztált Traumaérzékeny Mindfulness módszerét. Hogyan jellemeznéd a módszert?
Hogyan vesznek részt benne a lovak? Pontosan mi a lovak szerepe ebben?

A Trauma Sensitive Equine Assisted Mindfulness (TS-EAM) egy olyan program, amelyet azután fejlesztettem ki, hogy találkoztam egy kutatóval, aki a ló asszisztált beavatkozások és a mindfulness kombinációjával akarta elvégezni a posztdoktori munkáját. Már voltam mindfulness oktató és ló asszisztált tanulás facilitátora – most belemélyedtem abba, hogy a mindfulness-t traumaérzékenyebbé tegyem a ló asszisztált beavatkozásokon belül. Többet tanultam a traumaérzékeny mindfulnessről, és ezt kombináltam a saját tapasztalataimmal, mialatt már használtam a mindfulness-t a ló asszisztált tanulási munkámban. Mindig is nagyon érdekelt a traumamunka támogatása. A mindfulness pedig gyakran ajánlott módszer a poszttraumás stressz és más traumával kapcsolatos problémák és/vagy megküzdési stratégiák kezeléséhez. A traumával küzdő emberek számára azonban az a probléma, hogy a mindfulness nagyon erősen traumát kiváltó hatású lehet. Ezért igent mondtam ennek a kutatónak, hogy fejlesszek ki egy traumaérzékeny, lovakkal támogatott mindfulness programot. És sokat kutattam és kísérleteztem, miközben azt is megnéztem, hogy mit mondanak mind a támogató, mind a kritikus kutatások és a tudomány a témáról.

A TS-EAM egy 10 lépésből álló program, amely ahelyett, hogy közvetlenül belevetné magát a jelenvalóság és az odafigyelés gyakorlásába, a résztvevőket egy fokozatos folyamaton keresztül vezeti végig az önazonosság és az öntudatosabbá válás folyamatán. A program alapja és ihletője számos különböző munkaterületen dolgozó szakember, de szeretnék itt megemlíteni néhányat közülük; David Trealeaven, aki arra késztetett, hogy elgondolkodjak egy olyan lépésenkénti folyamaton, amely a traumával küzdő emberek számára elérhetőbbé teszi a mindfulness-t, ami ahhoz vezet, hogy jobban képesek legyenek jelen lenni a saját életükben. Az ő TSM-modelljét használtam kiindulópontként, és adaptáltam a lovakkal és a természettel segített munkához. Christine Forner, akinek munkája, és kutatásai segítettek abban, hogy a TS-EAM programhoz hozzáadjam az utolsó lépéseket. Jamie Marich, akinek az „Institute for Creative Mindfulness” programja számos képzést kínált nekem a traumával és a mindfulness-szel való munka különböző megközelítéseiről. És Ilka Parent, akinek szigorú szakmai alapokra fektetett és kutatott munkája – az általa a Pszichodinamikus Lóasszisztált Traumaterápiára (pEATT) létrehozott modellel – segített abban, hogy a kliens vagy a résztvevő mindig az általunk kínált beavatkozások és szolgáltatások előterében és középpontjában álljon.
Egy mondatban úgy jellemezném a TS-EAM-et, mint a trauma-információkkal rendelkező, traumaérzékeny és szelíd megközelítést a mindfulness gyakorlásához, ahol tapasztalati úton dolgozunk, lovakkal és igen gyakran a természet segítségével. Ez egy módja annak, hogy a traumával küzdő emberek, vagy más olyan emberek számára, akiknek a stresszel, érzelmekkel stb. szembeni toleranciája nagyon alacsony, elérhetővé tegyük a mindfulness gyakorlását.

A ló szerepe a TS-EAM-ben – az, hogy ló legyen. Azáltal, hogy lehetőséget és szabadságot kapnak arra, hogy önmaguk legyenek, a lovak felajánlják egyedi nézőpontjukat a jelenlét, az odafigyelés, a biztonság, a rugalmasság és a TS-EAM összes többi eleme tekintetében. Azzal dolgozunk, amit a lovak kínálnak az adott helyzetben. Teljes mértékben megbízunk bennük, mint hatni tudó, teljes és kompetens lényekben.

Mi a módszer fő pillére és alapelve?

A traumamunka első fázisával dolgozik (Judith Herman 3 fázisának megfelelően), és néha az utolsóval is – de a középsővel nem (azzal csak a traumaterápiában lehet dolgozni). A TS-EAM felajánlja a résztvevőknek, hogy a traumaérzékeny mindfulness támogatásával személyes munkát végezzenek a földelésen, stabilizáláson és erőforrások keresésén keresztül, valamint, hogy a kognitívabb eszközök helyett tapasztalati eszközök segítségével fejlesszenek ki egy mindfulness gyakorlatot. De kínál olyan mindfulness gyakorlatokat is az emberek számára, amelyek révén megtalálják a továbblépés útját, miután a terápiájukban szembesültek a traumával és feldolgozták azt. Természetesen önálló beavatkozásként is használható, kizárólag a földelésre, stabilizálásra és erőforrás-ellátásra összpontosítva. Az egész program a magasabb életminőség támogatásáról szól, azáltal, hogy képesek vagyunk tenni magunkért, hogy tudjuk, hogy megvannak az erőforrásaink, hogy támogassuk magunkat, bármilyen stresszhelyzeten keresztül, vagy hogy támogassuk magunkat, amikor kiváltó okokat, flashbackeket stb. tapasztalunk.
A TS-EAM programban végigmegyünk a lépéseken:
1. Bevezetés/Konceptualizáció
2. Tudatos mérőeszközök / Tudatos figyelem
3. Biztonság
4. Rugalmasság
5. Belső állapot/önismeret
6. Önegyüttérzés
7. Kötődés
8. Jelenlét
9. Ráhangolódás
10. Integráció

Milyen mentális egészségügyi problémákra ajánlott a TS-EAM?

Leginkább stresszes vagy traumával küzdő emberekkel dolgozunk. De ez nagyjából mindent lefed, mivel az, hogy az emberek hogyan reagálnak a stresszre és/vagy a traumára, és hogyan birkóznak meg vele, nagyon egyéni. A TS-EAM könnyen adaptálható. Időnként valamiből kevesebbet, másból pedig többet csinálunk. És mindig azon a szinten, ahol az emberek az adott pillanatban vannak.

A ló asszisztált beavatkozásokat egyénileg vagy csoportosan végzitek?

Mindkettő. Egyszerűen csak a jelenlévőkhöz kell igazítani a programot, nem az számít, hányan vannak. A TS-EAM-et általában csoportban kínáljuk, de tényleg remekül működik egyénenként és párban is. Mindenféle felállást kipróbáltam már. A különbség egy hagyományosabb mindfulness csoport és a TS-EAM között az, hogy bár a csoport támogatása és csoportdinamikája megvan, mégis egyéni munka, minden résztvevő a saját erőforrásán dolgozik, vagyis nincsenek csoportos instrukciók, ahol mindenki ugyanazt csinálja egyszerre.

Mi a tapasztalatod, milyen hatással van a lovak jelenléte a résztvevőkre?

Minden alkalommal, amikor TS-EAM workshopot tartottam, feltettem a résztvevőknek azt a hipotetikus kérdést, hogy mit gondolsz, ha a lovak nem lettek volna jelen, akkor is ugyanannyit kaptál volna a program során? És eddig 95%-uk azt mondta, hogy a lovak döntő szerepet játszottak a tapasztalataikban.

A lovak odafigyelnek a környezetükben bekövetkező változásokra – és mi emberek a környezetük részei vagyunk. Tehát amikor az emberek megtalálják a módját annak, hogy önmagukkal, az egészükkel legyenek, amikor bizalmat találnak abban, hogy megtanulhatnak lenni, talán az elején rövid pillanatokra, a lovak egészen másképp viszonyulnak hozzájuk.

Azt is hozzá szeretném tenni, hogy a lovak jelenléte azt is befolyásolja, hogy az interakció milyen mértékben fordul az emberi segítők felé. Több interakció zajlik a lovak és a résztvevők között – teret adva a facilitátoroknak arra, hogy többet vegyenek fel abból, ami történik, és több idő marad a folyamatok megértésére, a látásra, a megfelelő kérdések megtalálására, hogy meglássák, hol segíthetne több meghívás, és így tovább. Hogy lássuk, mi működik, és mi nem. Tehát bármilyen ló asszisztált munkában, ahogy mi csináljuk, a lovak ugyanúgy segítik a facilitációs csapatot, mint a résztvevőkét.

Mi volt a legmeghatározóbb élményed az eddigi csoportjaidban?

Nem annyira az számít, hogy mit csinálnak a lovak, hanem az, hogy hogyan csinálják. Példaképül szolgálnak mindenre, a jelenléttől kezdve az öngondoskodáson, az értéken, az odafigyelésen és így tovább. De nem úgy, hogy tanítják – hanem úgy, hogy megélik, összhangban önmagukkal. Példát mutatnak, hogyan élhet egy lény teljes mértékben működő és teljes mértékben kompetens, teljes lényként, úgy, ahogy van, abban a pillanatban, amiben van. Amikor a kliensek/résztvevők egyre közelebb kerülnek ehhez – a lovak megváltoztatják a körülöttük való létezésüket, a velük való interakciójukat, és ez megerősíti a hitelesség és az önmagukkal való jelenlét érzését ezekben a pillanatokban.

Mint tudom, januárban egy új online workshopot indítasz a Ló asszisztált módszerrel és elmélettel. Mesélnél erről egy kicsit? Kiknek szól a képzés?

A képzés neve Equines in „Therapy and Learning Programs – Model-Independent Equine Assisted Trauma Informed Care” (EiT/L – MI-EATIC) – és már negyedik éve tart. A képzésnek 4 szintje van – és bárki számára nyitott, aki meg akarja tanulni a traumával kapcsolatos, lovakkal támogatott beavatkozások építőköveit. További információ itt található: https://www.mimercentre.org/index.php/education

Az összes építőelemre oktatunk, a lótudománytól és – ismerettől és a lovak jólététől kezdve a facilitációs készségekig és a traumatudatos gondozással (TIC) kapcsolatos ismeretekig. A TS-EAM-mel való munkavégzésre való oktatás része annak, amit az EiT/L – MI-EATIC négy szintjén kínálunk. A képzés nyitott mindenki számára, aki az emberi növekedés támogatásával foglalkozik, és aki többet szeretne megtudni a lovakkal támogatott intervenciós munkáról, valamint nyitott minden olyan lovas ember számára, aki lovas szakemberként szeretne dolgozni a lovakkal támogatott emberi növekedést elősegítő csoportokban.

A Minds-n-Motionnel és Ilka Parenttel együttműködve januárban az első modult is kínáljuk arról, hogyan dolgozzunk az ő pEATT – Pszichodinamikus Ló asszisztált Traumaterápia – modelljével. A jelentkezések már folyamatban vannak: https://mimer-centre-school.teachable.com/courses