1 View

A lóval való kommunikációhoz szükség van az egészen észrevétlen mozdulatok, jelzések kommunikációs értékeinek felismerésére. A ló ebben segít.
Tudatosabbá válni a jelenben, önmagunkkal, másokkal. Keresni és figyelni a belső csendre, a belső vezetőerőre. Megismerni azt, ami a viselkedésünk mögött van, merni észrevenni, merni formálni. Felismerni, amit tükörként mutat, tudni elfogadni a tükrözés jobbító szándékát. A ló és ember kapcsolatában megjelenő dinamika beszédes, mégis szavak nélküli, a kapcsolat interaktívvá a világos, összehangolt kommunikáció – testbeszéd, szándék, gondolatok, intuíció, önbizalom, révén válik.

A ló asszisztált pszichoterápia során a ló, a lóval való együttlét és együtt dolgozás segíti, erősíti a terápiás folyamatot. A ló menekülő állat, rendkívül éber a környezete történéseire, őszinte társ, aki finoman tükrözi lovasa lelkiállapotát, azonnal és érzékenyen reagál annak aktuális hangulatára, érzelmi állapotaira. Természeténél fogva kíváncsi, kezdeményező, segíti a terápiás folyamatban a problémák feltérképezését, megjelenítését, valamint a folyamatban zajló változások megerősítéseként szolgál. Segít felismerni elakadásokat, és az élet konkrét dolgaihoz, a környezethez való viszonyulásmódokat.

A terápia a páciens lóval való kapcsolatában és a lóval megélt helyzetek során megjelenő élményanyaggal dolgozik. A terápia hagyományos terápiás keretek között indul (szobai beszélgetés keretében), ezt követően kerül sor a lóval való kapcsolódásra, a vele való helyzetek megélésére a probléma jellegének megfelelően. Az élmények feldolgozása, visszajelzése történhet lovas környezetben illetve zárt ülések formájában az aktuális probléma jellegéből fakadóan.

Megfigyelni és együtt lenni ezzel a rendkívül finom érzékelésű és észlelésű élőlénnyel megnövekedett befelé figyelési készséget is igényel, és új más készségek tanítására nyit utat. Tiszta, őszinte, játszmák nélküli kommunikáció ez, a lényeg az éppen a természetes érzésekben van: a valódi kapcsolatformáló ereje az őszinte gondolatoknak és szándékoknak van. A gondolatok és a cselekedetek megfelelő összhangja eredményezik a tiszta kommunikációt és ezzel együtt az egyetértés művészetét a lovakkal.

A lovasterápia egyéb területei

A lovasterápia gyűjtőfogalom, négy önálló terápiás ágát különböztetjük meg a specifikus célkitűzések, a terapeuta alapképzettsége szerint valamint a ló sajátos tulajdonságainak felhasználása alapján. A ló facilitálta pszichoterápia melletti egyéb speciális szakembert kívánó területek:

Hippoterápia területén gyógytornász szakemberek vezetésével zajlik a terápia, mely a ló háromdimenziós mozgását használja mozgássérültek habilitációjában és rehabilitációjában.

Gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna, gyógypedagógus által végzett terápia, értelmileg sérültek illetve tanulásban akadályozottak részére.

Parasport területén a fogyatékkal élők sport célú lovaglása történik.

Miben és kinek segíthet a ló a terápiás folymatban?

Segíthet mindazoknak, akik az alábbi nehézségek valamelyikében szeretnének szakmai segítséget kérni:

 • önismereti igény, önismeret fejlődéseönbizalom, önértékeléssel kapcsolatos kérdések
 • asszertivitás, önérvényesítés fejlődése;
 • párkapcsolati nehézségek
 • szorongás, stressz kezelése, életvezetési problémák
 • érzelmek kontrollálása, önkontroll;
 • szociális helyzetek adekvát kezelése;
 • kommunikációs készségek fejlődése;
 • figyelem, koncentráció fejlődése;
 • teljesítmény szorongás oldása;
 • türelem, empátia erősödése;
 • feltétel nélküli elfogadás megélése;
 • harmónia, nyugalom megélése a céljuk.